Skip to main content

Samen of afzonderlijk?

Eén van de eerste, belangrijke beslissingen bij uw scheiding is of u de scheiding in overleg met uw ex-partner wilt regelen al dan niet met ondersteuning van een deskundige of dat u ieder een eigen adviseur inschakelt.

In overleg de scheiding regelen

Stel u wilt in overleg met uw ex-partner de scheiding regelen. Samen afspraken maken over bijvoorbeeld de zorgverdeling en de kinderen lukt wellicht nog. Maar hoe zit het met kinderalimentatie of partneralimentatie? En wat moet er gedaan worden met het pensioen? Deze onderwerpen zijn lastiger om met z’n tweeën te regelen. Juist dan kunt u samen één deskundige inschakelen. Dit kunnen meerdere deskundigen zijn die u op hun vakgebied bijstaan of een iemand die meerdere vakgebieden uitstekend beheerst zoals Mart Strijbos die de financiële deskundigheid van een financieel planner combineert met de deskundigheid van opgeleid mediator. 

U schakelt een eigen adviseur of advocaat in

U kunt voor het regelen van de gevolgen van de echtscheiding zelf een deskundige in de hand nemen. Een scheiding is emotioneel en ex-partners kunnen deze emoties vaak moeilijk uitschakelen als ze afspraken moeten maken over de verdeling van de boedel, de alimentatie en het omgaan met de kinderen. Het kan ook zijn dat u geen vertrouwen meer heeft in uw ex-partner en om die reden niet samen bij één adviseur om de tafel wilt. Dan kan het een goede oplossing zijn om zelf een deskundige in te schakelen.

Uw deskundige kan dan voor u het woord doen en uw belangen behartigen, zonder de redelijkheid daarbij uit het oog te verliezen. Hoe boos u wellicht ook bent, u zult met uw ex-partner wel tot een redelijke verdeling van de boedel en het vermogen moeten komen en redelijke afspraken moeten maken over bijvoorbeeld het omgaan met de kinderen. Anders zal dit na een langdurige en kostbaren procedure door de rechter gebeuren.

U regelt in overleg met uw ex-partner de scheiding

Wanneer u denkt samen in (redelijk) goed overleg afspraken te kunnen maken over alle zaken die bij een scheiding komen kijken, kunt u het beste samen één deskundige in de hand nemen. De deskundige zal u begeleiden bij het maken van afspraken en samen met u zoeken naar een oplossing. Als neutrale derde houdt hij of zij de belangen van u beiden in het oog.

Het voordeel van de scheiding samen regelen is dat u sneller afspraken kunt maken, waardoor de scheiding minder lang hoeft te duren. Bovendien voorkomt het dat u onnodig tegenover elkaar komt te staan. Dit is vooral van belang als u kinderen heeft. Als het u lukt de scheiding in goed overleg te regelen, dan geeft dit een goed uitgangspunt voor de toekomst. U blijft immers samen ouders van uw kinderen.

Advocaat, mediator of financieel planner

U heeft de keuze wie u wilt inschakelen bij uw scheiding. Dat kan een advocaat zijn, een mediator, of een andere deskundige, zoals een financieel planner.

Advocaat

Een advocaat is een juridische deskundige. Een advocaat kan tegelijk ook mediator zijn.

Mediator

Kenmerkend voor een mediator is dat hij een neutrale derde is die tussen de partijen staat en hen helpt om te komen tot gezamenlijke afspraken die ook aanvaardbaar zijn voor beide partijen. De mediator beslist niet voor partijen en bemiddelt ook niet tussen partijen, maar helpt hen om op eigen kracht de verschillen van inzicht en/of conflicten op te lossen. Hierbij wordt het maken van eigen keuzen gestimuleerd. Het aantrekkelijke van mediation is dat mediation een relatief eenvoudige methode is die aansluit bij de behoefte van deze tijd: het is een relatief snelle en goedkope procedure die een beroep doet op de eigen verantwoordelijkheid van partijen en er is ruimte voor onderhandelingen waardoor echt maatwerk mogelijk is.

Financieel planner

Een financieel planner is een financieel deskundige. Verder inventariseert hij of zij uw wensen en belangen. Vervolgens zoekt de financieel planner naar oplossingen en begeleidt hij of zij u in het maken van afspraken.

Een financieel planner kijkt niet alleen naar uw inkomen en vermogen om daar de standaardberekeningen op los te laten. De financieel planner kijkt ook naar het besteedbaar inkomen na de scheiding zodat het voor beide partijen duidelijk is hoe hun inkomen er na de scheiding uitziet. Dit levert vaak een beter begrip op voor elkaars situatie. Bovendien is een financieel planner gespecialiseerd in complexe financiële situaties.