Skip to main content

Financiële Planning

Financiële Planning….wat ons betreft slechts de basis voor een financieel plan!

Wat is een persoonlijk financieel plan?

Heeft u ook zo het gevoel dat u gevangen zit in de cijfers? Dat de fiscaal slimme constructies een doel op zich lijken te worden en dat uw bewegingsvrijheid steeds krapper wordt? Een persoonlijk financieel plan van Mart Strijbos Financieel Advies koppelt uw werk aan uw leven en kijkt vooruit. ‘Wat wil ik zelf: eerder stoppen met werken, op wereldreis gaan na uw pensioen, meer tijd voor uw kinderen nu ze nog klein zijn? Deze en andere wensen hebben ook een financiële kant. Want hoe kunt u deze dromen bekostigen?

Een financieel plan geeft inzicht en antwoorden op die vragen, door aan te geven:

  • Waar zitten overlappingen?
  • Hoe zorg ik voor speelruimte, bijvoorbeeld om minder in plaats van harder te werken?
  • Waar liggen risico’s en waar moeten ze worden afgedekt?
  • Wat is de invloed van... bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden?
  • Hoe kunnen mijn vaste lasten (hypotheek bijvoorbeeld) worden geoptimaliseerd?
  • Hoe is de zorg voor later en voor mijn partner geregeld, waar kan dat beter? Enzovoorts.

Hiertoe worden eerst uw wensen en dromen met u besproken; vervolgens worden uw gegevens geïnventariseerd, uitgaand van uw huidige gezins- en beroepssituatie, roerende en onroerende goederen, fiscaliteit, lopende kredieten en verzekeringsdossiers.  Daarbij wordt uitgegaan van uw inkomen en uitgaven in combinatie met uw wensen, verwachtingen en dromen. Bovendien houdt een goed plan rekening met mogelijke veranderingen in uw persoonlijke situatie en met veranderingen in maatschappelijk opzicht.  

Deze gegevens worden geanalyseerd om tot een juist overzicht van uw huidige en toekomstige  financiële situatie te komen.

Vervolgens zullen wij u samen met u  aan de hand van deze gegevens een toekomstplan opstellen waarbij uw huidige financiële situatie en uw wensen en behoeften als uitgangspunt worden genomen. Dit rapport is een belangrijk hulpmiddel bij het realiseren van zoveel mogelijk van uw wensen en dromen. In de praktijk betekent dit helaas vrijwel altijd dat u keuzen moeten maken.

In de laatste fase bespreken we met u het advies. Samen met u wordt in deze fase bepaald wat voor u het meest belangrijk is om te realiseren en wat voor u een lagere prioriteit heeft. Tijdens deze fase adviseren en begeleiden wij u bij het maken van de juiste financiële keuzes ten aanzien van uw toekomstige situatie. Tevens wordt nadrukkelijk gekeken naar de eventuele risico's en tekortkomingen. Deze worden gesignaleerd en er  wordt  gekeken naar  het  minimaliseren van deze tekortkomingen om belangrijke risico's uit te sluiten.

Uw situatie en de regelgeving veranderen voortdurend, daarom is periodiek onderhoud noodzakelijk om het financieel plan te kunnen blijven gebruiken bij het realiseren van de door u gewenste toekomst. Graag begeleiden wij u daarbij. 

Voor het opstellen van een betrouwbaar en gedegen financieel plan is het noodzakelijk dat uw adviseur beschikt over een gedegen kennis en ervaring. Daarom is Mart Strijbos een Certified Financial Planner, toegelaten tot het register van de Stichting Certificering FFP.
Een CFP'er voldoet aan hoge kwaliteitseisen. Deze eisen hebben betrekking op zowel vakinhoudelijke kennis, als gedrag en aanspreekbaarheid. De vakinhoudelijk kennis wordt getoetst bij de toelating, maar ook gedurende de certificering wordt de kennis verplicht bijgehouden door permanente educatie.