Skip to main content

Aflossingsvrij

Kenmerken, voor- en nadelen aflossingsvrije hypotheek

De aflossingsvrije hypotheek is een 'traditionele' hypotheekvariant die vaak in combinatie met andere hypotheekvormen werd afgesloten. U heeft dan bijvoorbeeld een spaarhypotheek met een deel aflossingsvrij. Bij een aflossingsvrije hypotheek wordt er gedurende de looptijd niet (verplicht) afgelost. Hierdoor kan optimaal worden geprofiteerd van de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente. In de meeste gevallen is vrijwillig aflossen echter wel mogelijk.

Belangrijk aandachtspunt:

Belangrijk aandachtspunt is dat u uw huis niet hypotheekvrij krijgt. Dit kan een probleem opleveren omdat in het nieuwe belastingstelsel de hypotheekrente maximaal 30 jaar aftrekbaar is. Na afloop van die periode zult u geconfronteerd worden met aanmerkelijk hogere netto maandlasten. Wilt u dit voorkomen dan zult u dan of uw woning moeten verkopen (om daarmee de hypotheek af te lossen) of zult u gedurende de looptijd een kapitaal op moeten bouwen waarmee u de hypotheek (deels) aflost. 

De aflossingsvrije hypotheek & de fiscus

Voor aflossingsvrije hypotheken die bestonden vóór 31 december 2012 geldt dat de rente hiervan fiscaal aftrekbaar blijft (met een maximale termijn van 30 jaar) mits de hypotheek is aangewend voor de aankoop of verbetering van de eigen (eerste) woning. Voor aflossingsvrije hypotheken die worden gesloten na 31 december 2012 geldt dat de hypotheekrente niet fiscaal aftrekbaar is. 

Kenmerken

  • Geen aflossing gedurende de looptijd
  • Lage vaste bruto maandlasten (alleen rente)
  • Lage vaste netto maandlasten (alleen rente)
  • Geen aflossing aan het einde van de looptijd  

Voordelen

  • Doordat er geen aflossing plaats vindt heeft u maximaal voordeel van de hypotheekrenteaftrek
  • Doordat er niet via verzekeringspremies of anders wordt gebouwd aan de aflossing van de hypothecaire lening zijn de maandlasten bij deze hypotheekvorm het laagst  

Nadelen

  • U krijgt nooit uw huis vrij van hypotheek
  • Na 30 jaar stijgen uw netto maandlasten aanzienlijk (zie hierboven)