Skip to main content

Banksparen

Kenmerken, voor- en nadelen bankspaar hypotheek

Van 1 januari 2008 tot 1 januari 2013 was het fiscaal aantrekkelijk sparen of beleggen bij de bank mogelijk. Het doel van deze fiscaal aantrekkelijke spaar- of beleggingsrekening was het gedeeltelijk aflossen van uw hypotheek. Met ingang van 1 januari 2013 is dit niet meer mogelijk voor nieuwe hypotheken indien de betaalde hypotheekrente fiscaal aftrekbaar moet zijn.

Een bankspaarhypotheek, bestaat uit een aflossingsvrije hypothecaire lening met daaraan verbonden een geblokkeerde Spaarrekening Eigen Woning (SEW) of een geblokkeerde Beleggingsrekening Eigen Woning (BEW). 

De geldlening

Een bankspaarhypotheek met een SEW vertoont veel overeenkomsten met de bekende spaarhypotheek. Het is een hypotheekvorm waarbij u gedurende de looptijd niets aflost. In plaats daarvan spaart u op de SEW voor de aflossing, waarmee u op het einde van de looptijd de hypotheek geheel of gedeeltelijk aflost. Doordat er niet periodiek afgelost wordt, blijft de rentelast (en renteaftrek) even hoog tijdens de looptijd. Aflossingen vrijwillige basis zijn echter altijd toegestaan (zolang het jaarlijkse maximumbedrag niet wordt overschreden, geldt daarvoor geen boete). 

Een bankspaarhypotheek met een BEW vertoont veel overeenkomsten met de bekende effectenhypotheek. Het is een hypotheekvorm waarbij u gedurende de looptijd niets aflost. In plaats daarvan belegt u op de BEW, waarmee u op het einde van de looptijd de lening geheel of gedeeltelijk aflost. Doordat er niet periodiek afgelost wordt, blijft de rentelast (en renteaftrek) even hoog tijdens de looptijd. Aflossingen vrijwillige basis zijn echter altijd toegestaan (zolang het jaarlijkse maximumbedrag niet wordt overschreden, geldt daarvoor geen boete).

Spaarrekening eigen woning (SEW)

De spaarrekening eigen woning (SEW) is een geblokkeerde spaarrekening waarop maandelijks een bedrag wordt ingelegd. De rente die de rekeninghouder ontvangt op de spaarrekening, zal normaal gesproken gelijk zijn aan de hypotheekrente die over de (bankspaar)hypotheek betaald dient te worden. De SEW kent hierdoor een gegarandeerd eindkapitaal. Vanwege dit gegarandeerde eindkapitaal heeft een eventuele stijging van de hypotheekrenten altijd direct een daling van de inleg tot gevolg. De SEW lijkt hierdoor qua opzet sterk op de spaarhypotheek, maar er zijn ook belangrijke verschillen. De inleg en het rendement van deze geblokkeerde rekening mag alleen worden aangewend voor het aflossen van de eigenwoningschuld. 

Beleggingsrekening Eigen Woning (BEW)

De Beleggingsrekening Eigen Woning (BEW) wordt ook wel het Beleggingsrecht Eigen Woning genoemd. De BEW is een geblokkeerde beleggingsrekening waarop regelmatig geld gestort wordt dat gebruikt dient te worden voor de aflossing van de hypotheek. Het ingelegde vermogen wordt belegd. Meestal wordt er belegd in beleggingsfondsen. Hierbij kan er vaak gekozen worden tussen een aantal verschillende risicoprofielen: van risicoloos tot risicovol. Kenmerk van beleggen is dat het rendement nooit 100% zeker is. Het is bij een BEW daarom altijd de vraag of het kapitaal op einddatum voldoende zal blijken te zijn om de hypotheeklening af te lossen. De inleg en het rendement van deze geblokkeerde rekening mag alleen worden aangewend voor het aflossen van de eigenwoningschuld.

De voordelen van een bankspaarhypotheek

De banksspaarhypotheek met een SEW biedt een aantal voordelen. Het eerst voordeel is dat er volledige zekerheid is dat het benodigde aflossingskapitaal exact bij elkaar wordt gespaard. Een belangrijk extra voordeel van de bankspaarhypotheek is de ingebouwde rentedempende werking in geval van rentewijzigingen. Stijgt de hypotheekrente, dan daalt de spaarpremie. De rente over het spaarkapitaal stijgt namelijk mee met de hypotheekrente, er geldt immers spaarrente = hypotheekrente. Bij een hogere rentevergoeding is minder premie nodig om het benodigde aflossingskapitaal bijeen te sparen. Omgekeerd geldt natuurlijk hetzelfde: daalt de hypotheekrente, dan stijgt de spaarpremie. Het andere voordeel is dat er geen sprake is van een langdurig verzekeringscontract met bijbehorende kosten, maar van een spaarrekening.

Het voordeel van een SEW en een BEW is dat er fiscaal gefacilieerd vermogen kan worden opgebouwd waardoor er tijdens de looptijd (mits wordt voldaan aan alle regels) geen belasting is verschuldigd over het opgebouwde vermogen.

De bankspaarhypotheek & de Fiscus

Voor de bankspaarhypotheken die bestonden vóór 31 december 2012 geldt dat de rente hiervan fiscaal aftrekbaar blijft (met een maximale termijn van 30 jaar) mits de hypotheek is aangewend voor de aankoop of verbetering van de eigen (eerste) woning. Voor bankspaarhypotheken die worden gesloten na 31 december 2012 geldt dat de hypotheekrente niet fiscaal aftrekbaar is. 

Kenmerken

 • Geen aflossing gedurende de looptijd
 • Vaste bruto maandlasten (rente + inleg SEW en BEW)
 • Vaste netto maandlasten (rente + inleg SEW en BEW)
 • Aflossing aan het einde van de looptijd via opgebouwde kapitaal
 • Volledige zekerheid ten aanzien van aflossing van de hypothecaire lening bij een SEW. Niet bij een BEW!

Voordelen

 • Renteaftrek is gedurende de volledige looptijd maximaal
 • De maandlasten zijn constant
 • Er is zekerheid dat op de einddatum de lening kan worden afgelost indien wordt gekozen voor een SEW
 • Er is sprake van een zekere rentedempende werking 

Nadelen

 • U bent gedurende de looptijd gebonden aan één geldgever
 • U zich moet houden aan bepaalde fiscale voorwaarden

Het banksparen (en beleggen) wijkt op juridisch en erfrechtelijk vlak af van de reeds bestaande verzekeringen. Goed advies is dan ook erg belangrijk!