Skip to main content

De beleggingshypotheek

Kenmerken, voor- en nadelen Beleggingshypotheek

Een hypotheek met beleggingsverzekering, ook wel beleggingshypotheek genoemd, is net als een leven- en een spaarhypotheek, een hypotheek bestaande uit een aflossingsvrije hypothecaire lening en een kapitaalverzekering. Het kapitaal voor de aflossing van de hypotheek wordt opgebouwd in een beleggingsverzekering door middel van beleggen.

De geldlening

Deze is gedurende de gehele looptijd aflossingsvrij. Over de lening betaalt men in principe alleen rente. Aflossingen op vrijwillige basis zijn echter altijd toegestaan (zolang het jaarlijkse maximumbedrag niet wordt overschreden, geldt daarvoor geen boete). Bij beleggingshypotheken is een (extra) premiestorting in de meeste gevallen echter veel voordeliger dan een aflossing op de lening. 

De beleggingsverzekering

De aflossing van de lening wordt opgebouwd  via een kapitaalverzekering op basis van beleggingen. Periodiek betaalt u daarvoor een verzekeringspremie. De beleggingsverzekering is meestal een gemengde verzekering: niet alleen het risico op eerder overlijden is verzekerd, maar ook wordt binnen de verzekering een kapitaal opgebouwd op basis van beleggingen. De verzekeringspremie is daarom opgebouwd uit een beleggingsdeel en een risicodeel. De premies die voor het verzekeringsdeel worden betaald, worden naar uw eigen keuze belegd in beleggingen met verschillend risicoprofiel. Daarbij kunnen gedurende de looptijd wijzigingen worden aangebracht in het soort en de samenstelling van de beleggingen. De uitkering van de levensverzekering staat niet bij voorbaat vast gezien het beleggingskarakter van dit product. Het risicodeel van de premie geeft een aanvullende uitkering ingeval van overlijden. Overigens is de beleggingsverzekering vrijwel altijd gekoppeld aan de lening, dat wil zeggen dat de uitkering alleen kan dienen als aflossing op de geldlening. Men kan er dus meestal niet vrij over beschikken. 

Verschil met spaarhypotheek

Deze hypotheekvariant en de spaarhypotheek zijn als constructie hetzelfde: met dezelfde fiscale voordelen en dezelfde wettelijke voorwaarden. Het verschil zit in de zekerheid waarmee de opbrengsten tegemoet kunnen worden gezien. Bij de spaarhypotheek wordt ‘naar de oorspronkelijke hoofdsom toe gespaard’. Op de einddatum is het bedrag in de spaarpot exact gelijk aan de lening, die dan in één keer kan worden afgelost. Bij de beleggingshypotheek staat de opbrengst van de spaarpot niet bij voorbaat vast. Deze kan op einddatum hoger zijn dan de hypothecaire geldlening, maar ook lager. 

De beleggingshypotheek & de Fiscus

Voor de beleggingshypotheken die bestonden vóór 31 december 2012 geldt dat de rente hiervan fiscaal aftrekbaar blijft (met een maximale termijn van 30 jaar) mits de hypotheek is aangewend voor de aankoop of verbetering van de eigen (eerste) woning. Voor beleggingshypotheken die worden gesloten na 31 december 2012 geldt dat de hypotheekrente niet fiscaal aftrekbaar is.. Als u een beleggingsverzekering voor de eigen woning afsluit valt deze in box 1. Totdat de beleggingsverzekering tot uitkering komt, betaalt u geen belasting over het kapitaal dat u opbouwt. 

Kenmerken

  • Geen aflossing gedurende de looptijd 
  • Vast bruto maandlasten (rente + premie) 
  • Aflossing aan het einde van de looptijd 
  • Geen zekerheid ten aanzien van aflossing van de hypothecaire lening

Voordelen

  • Renteaftrek is gedurende de volledige looptijd maximaal
  • De maandlasten zijn constant U kunt zelf bepalen hoe de premie belegd wordt
  • Er is de mogelijkheid dat het opgebouwde kapitaal hoger is dan nodig om de hypotecaire lening af te lossen.

Nadelen

  • U bent niet zeker of het opgebouwde kapitaal voldoende is om de hoofdsom af te lossen waardoor er een risico (afhankelijk van uw risicoprofiel) bestaat dat u met een restant schuld blijft zitten. 
  • Vaak zitten er hoge (verborgen) kosten in de beleggingsverzekering en/of een hefboomwerking waardoor het opgebouwde kapitaal vaak achterblijft bij de oorspronkelijke prognoses.