Skip to main content

Effectenhypotheek

Kenmerken, voor- en nadelen Effectenhypotheek (Beleggershypotheek)

Deze hypotheekvorm lijkt op een beleggingshypotheek met één belangrijk verschil; u belegt niet via een beleggingsverzekering. De effectenhypotheek bestaat uit een aflossingsvrije lening in combinatie met een verpande beleggersrekening. Over de aflossingsvrije lening betaalt u periodiek rente. Met de verpande beleggersrekening wordt beoogd de aflossing van de hypotheek bij elkaar te krijgen. Door het aflossingsvrije karakter is er gedurende de gehele looptijd sprake van optimale fiscale aftrekbaarheid van de rente.

Verschillende varianten van de effectenhypotheek

Er zijn hier verschillende varianten op, waarbij de verschillen met name tot uitdrukking komen in de beleggingsmogelijkheden. Deze lopen uiteen van een verplichte belegging in één enkel beleggingsfonds (vaak ook wel beleggershypotheek genoemd) dat voorgeschreven wordt door de geldverstrekker, tot de variant waarbij u als klant volledig vrij bent bij het bepalen van de beleggingen. Deze hypotheek wordt ook weleens beleggershypotheek genoemd. 

Vaak separate overlijdensrisicoverzekering

Aan deze hypotheek komt dus geen verzekering te pas. Wel verlangt een geldverstrekker vaak dat er een separate overlijdensrisicoverzekering wordt bijgesloten. Deze verzekering staat echter buiten de hypotheekconstructie en dient alleen als extra zekerheid voor de bank, omdat bij overlijden de uitkering ten goede komt aan (gedeeltelijke) aflossing van de hypotheek. 

De effectenhypotheek & de Fiscus

Voor de effecten (beleggers) hypotheken die bestonden vóór 31 december 2012 geldt dat de rente hiervan fiscaal aftrekbaar blijft (met een maximale termijn van 30 jaar) mits de hypotheek is aangewend voor de aankoop of verbetering van de eigen (eerste) woning. Voor effecten (beleggers) hypotheken die worden gesloten na 31 december 2012 geldt dat de hypotheekrente niet fiscaal aftrekbaar is.

Kenmerken

  • Geen aflossing gedurende de looptijd
  • Vaste bruto maandlasten (alleen rente en inleg op beleggersrekening)
  • Geen zekerheid ten aanzien van aflossing van de hypothecaire lening 

Voordelen

  • Doordat er geen aflossing plaats vindt heeft u maximaal voordeel van de hypotheek renteaftrek
  • De effecten kunnen door koersstijgingen een mogelijk groter bedrag op leveren dan nodig om de hypothecaire lening af te lossen

Nadelen

Beleggen is niet zonder risico’s. Het kan gebeuren dat u aan het eind van de looptijd met een schuld blijft zitten.