Skip to main content

Eigen geld

Wanneer u de beschikking heeft over eigen geld omdat u uw huidige woning verkocht heeft of omdat u een spaartegoed of beleggingen heeft, kunt u ervoor kiezen dit geld te gebruiken bij de aankoop van de woning. Door eigen geld in te brengen, verlaagt u het te lenen bedrag of wel de hypotheek. Daar zitten een aantal voordelen aan, maar ook een aantal nadelen. Wat is voor u het beste?

Voordelen eigen geld inbrengen

Er zijn een aantal voordelen als u eigen geld inbrengt. Door eigen geld in te brengen kunt u:

  • (Eventueel) een duurder huis kopen
  • In de meeste gevallen een lager rentepercentage krijgen 
  • Worden uw maandlasten lager

Nadelen eigen geld inbrengen

Het is mogelijk dat u het geld in de toekomst wilt gebruiken voor consumptieve uitgaven. Misschien wilt u wel eerder stoppen met werken, een wereldreis maken, een nieuwe auto kopen. Met het nieuwe belastingstelsel is het niet meer mogelijk rente van leningen voor consumptieve uitgaven af te trekken. Wanneer u al uw eigen geld inbrengt zult u later dus geld moeten lenen. De rente die u betaalt is dan niet aftrekbaar. Neemt u nu een hogere hypotheek dan is de rente die u betaalt over het bedrag dat u, in plaats van eigen geld inbrengen, leent aftrekbaar. Het eigen geld is later dan beschikbaar voor consumptieve uitgaven. Brengt u het geld niet in dan heeft u de mogelijkheid om met dit geld te gaan beleggen (met uitzicht op een aantrekkelijk rendement). Zolang het netto rendement op deze beleggingen hoger is dan de extra netto rente die u betaalt, bent u beter uit met uw keuze om geen eigen geld in te brengen.

Waar moet u nog meer opletten bij eigen geld inbrengen

Naast de directe kosten rond de aankoop van de woning heeft u ook geld nodig voor de inrichting van en het verhuizen naar de nieuwe woning. Deze kosten zullen al snel in de duizenden euro's lopen. Indicatief leert de ervaring dat de kosten bij een bestaande woning ongeveer 6% van de waarde van uw huis bedragen en bij een nieuwbouwwoning rond de 10% liggen. Het is dus verstandig een deel van uw eigen geld te reserveren voor deze uitgaven.