Skip to main content

lineaire hypotheek

Kenmerken, voor- en nadelen lineaire hypotheek

Bij deze hypotheekvorm wordt met de geldgever afgesproken, dat er periodiek een vast bedrag wordt gebruikt voor aflossing van de lening. De totale lasten, die bestaan uit een rentedeel en een aflossingsdeel, nemen ieder jaar af, aangezien over het afgeloste bedrag uiteraard geen rente meer wordt betaald.

Overlijdensrisicoverzekering

Ter dekking van het risico op tussentijds overlijden wordt er vrijwel altijd een tijdelijke overlijdensverzekering afgesloten met een lineair dalend kapitaal. Dat houdt in dat het verzekerde kapitaal gelijke tred houdt met het restant van de lening. Bij overlijden van één van de verzekerden wordt dan met de uitkering van die risicoverzekering de hypothecaire schuld afgelost. Mensen die samen met een partner de woning kopen kunnen door een overlijdensrisicoverzekering te sluiten zorgen dat de achterblijvende partner de woning vrij van hypotheek krijgt.

De lineaire hypotheek & de Fiscus

Voor de lineaire hypotheek verandert er ook na 31 december 2012 niet veel. Zolang de hypothecaire lening is aangewend voor de aankoop of verbetering van de eigen (eerste) woning blijft de hypotheekrente aftrekbaar. De hypotheekrenteaftrek kan maximaal 30 jaar worden genoten.

Kenmerken

 • Vaste einddatum
 • Vast bedrag per maand aan aflossing
 • Dalend rentebedrag gedurende de looptijd 
 • Bruto maandlasten (aflossing + rente) dalend over de looptijd 
 • Netto maandlasten dalend over de looptijd 
 • Aflossing gedurende de looptijd
 • Zekerheid ten aanzien van aflossing van de hypothecaire lening

Voordelen 

 • Dalende netto maandlasten
 • Leidt tot snelle vermogensvorming
 • Wanneer u uw woning verkoopt krijgt u het verschil tussen verkoopprijs en resterende lening onbelast in handen 

Nadelen

 • Bij aanvang heeft u hoge maandlasten
 • Meestal een lagere maximale hypotheek mogelijk dan bij de andere vormen
 • U heeft een dalend belastingvoordeel omdat de resterende schuld daalt