Skip to main content

Overwaarde

De hypotheekrenteaftrek is ooit ingevoerd om het eigenwoningbezit te bevorderen. Als u geld leent voor de aankoop, het onderhoud of de verbetering van je eigen woning, dan is de rente fiscaal aftrekbaar. Veel mensen probeerden maximaal te profiteren van de hypotheekrenteaftrek. Bij een verhuizing werd de nieuwe woning opnieuw volledig gefinancierd. De eventuele overwaarde van de oude woning werd dan voor andere zaken gebruikt. Om dit gedrag te ontmoedigen, is per 1 januari 2004 de bijleenregeling in het leven geroepen. Het is sindsdien de bedoeling dat u bij een verhuizing de overwaarde van je oude huis gebruikt voor de aanschaf van uw nieuwe woning.

Overwaarde

De winst op de verkoop van je woning wordt door de belastingdienst als volgt berekend. Van de opbrengst van het huis worden de verkoopkosten en de resterende hypotheekschuld afgetrokken. De hypotheekschuld is in dit geval een schuld waarvan de rente fiscaal aftrekbaar is, de zogenaamde Box I lening. Bij verkoopkosten moet u denken aan bijvoorbeeld de makelaarskosten. Het resultaat van deze berekening wordt door de belastingdienst 'vervreemdingssaldo' genoemd.

Vervreemdingssaldo

U wordt geacht het vervreemdingssaldo te gebruiken bij de aankoop van de nieuwe woning. Het nieuwe hypotheekbedrag is dan: de aankoopprijs plus de kosten van de nieuwe woning, verminderd met het vervreemdingssaldo. Natuurlijk bent u vrij om een volledige hypotheek te nemen op de nieuwe woning. Maar dan heeft u wel een hypotheek, waarvan de rente voor een deel niet aftrekbaar is. Namelijk de hypotheekrente over een bedrag ter grootte van het vervreemdingssaldo. Het gedeeltelijk niet-aftrekbaar zijn de rente kan gevolgen hebben voor de hoogte van de maximaal af te sluiten hypotheek. Dit is een belangrijk aspect, Mart Strijbos Financieel Advies kan u hierover meer vertellen.

Ga je huren?

Verhuist u regelmatig, dan kan er een aantal keren een vervreemdingssaldo ontstaan. De fiscus telt deze bij elkaar op en noemt dit de eigenwoningreserve. Deze reserve blijft 3 jaar geldig. Heeft u bijvoorbeeld bij twee achtereenvolgende verhuizingen € 30.000,- winst gemaakt, dan mag u de hypotheekrente over dit bedrag fiscaal niet aftrekken. Wilt u dit omzeilen, dan zou u 3 jaar moeten huren. Na 3 jaar vervalt de eigenwoningreserve en is de hypotheekrente over een eventuele volgende hypotheek weer maximaal aftrekbaar.

Mogelijkheden

Ondanks de bijleenregeling zijn er meer mogelijkheden dan u zou denken om toch maximaal fiscaal voordeel te behalen. Mart Strijbos Financieel Advies kent alle mogelijkheden, maakt een gedegen analyse van uw persoonlijke situatie en zet de zaken graag voor u op een rijtje.