Skip to main content

Spaar- en/of levenhypotheek

Traditionele levenhypotheek

Dit is een hypotheekvorm waarbij u gedurende de looptijd niets aflost. In plaats daarvan spaart en/of belegt u via een kapitaalverzekering, waarmee u op het einde van de looptijd de lening geheel of gedeeltelijk aflost. Doordat er niet periodiek afgelost wordt, blijft de rentelast (en renteaftrek) even hoog tijdens de looptijd.De levenhypotheek was de allereerste hypotheekvorm die dit mechanisme hanteerde. Deze traditionele vorm wordt bijna niet meer afgesloten, maar kon een zeer interessante oplossing vormen indien hij werd samengesteld uit kwalitatieve onderdelen voor clienten die op zoek waren naar een oplossing met een laag risico.

Verbeterde versie levenhypotheek

De spaarhypotheek is een verbeterde versie van de traditionele levenhypotheek. De spaarhypotheek combineert de fiscale voordelen van de traditionele levenhypotheek met de zekerheden van de annuïteitenhypotheek. De spaarhypotheek is evenals andere levenhypotheken opgebouwd uit twee delen:

De geldlening

Deze is gedurende de gehele looptijd aflossingsvrij. Over de lening betaalt men in principe alleen rente. Aflossingen op vrijwillige basis zijn echter altijd toegestaan (zolang het jaarlijkse maximumbedrag niet wordt overschreden, geldt daarvoor geen boete). Bij levenhypotheken is een (extra) premiestorting in de meeste gevallen echter veel voordeliger dan een aflossing op de lening. 

De levensverzekering

De aflossing van de lening wordt bijeen gespaard via een kapitaalverzekering. Periodiek betaalt u daarvoor een verzekeringspremie. De kapitaalverzekering is een gemengde verzekering: niet alleen het aflossingskapitaal op de einddatum is verzekerd, maar ook het risico op eerder overlijden. De verzekeringspremie is daarom opgebouwd uit een spaardeel en een risicodeel. Met het spaardeel en de rente die de verzekeraar daarover vergoedt, wordt de einduitkering bijeen gespaard. Het risicodeel van de premie geeft een aanvullende uitkering ingeval van overlijden. Overigens is de levensverzekering gekoppeld aan de lening, dat wil zeggen dat de uitkering alleen kan dienen als aflossing op de geldlening. Men kan er dus niet vrij over beschikken. 

De voordelen van een spaarhypotheek

De spaarhypotheek biedt, in tegenstelling tot de meeste traditionele levenhypotheken, twee voordelen. Het eerst voordeel is dat er volledige zekerheid is dat het benodigde aflossings-kapitaal exact bij elkaar wordt gespaard. Een belangrijk extra voordeel van de spaarhypotheek is de ingebouwde rentedempende werking in geval van rentewijzigingen. Stijgt de hypotheekrente, dan daalt de verzekeringspremie. De rente over het spaarkapitaal stijgt namelijk mee met de hypotheekrente, er geldt immers spaarrente = hypotheekrente. Bij een hogere rentevergoeding is minder premie nodig om het benodigde aflossingskapitaal bijeen te sparen. Omgekeerd geldt natuurlijk hetzelfde: daalt de hypotheekrente, dan stijgt de verzekeringspremie. 

De spaarhypotheek & de Fiscus

Voor de spaar- en/of levenhypotheken die bestonden vóór 31 december 2012 geldt dat de rente hiervan fiscaal aftrekbaar blijft (met een maximale termijn van 30 jaar) mits de hypotheek is aangewend voor de aankoop of verbetering van de eigen (eerste) woning. Voor spaar- en/of levenhypotheken die worden gesloten na 31 december 2012 geldt dat de hypotheekrente niet fiscaal aftrekbaar is. Als u een kapitaalverzekering voor de eigen woning (KEW) afsluit valt deze in box 1. Totdat de kapitaalverzekering tot uitkering komt, betaalt u geen belasting over het kapitaal dat u opbouwt. 

Kenmerken

 • Geen aflossing gedurende de looptijd
 • Vaste bruto maandlasten (rente + premie)
 • Vaste netto maandlasten (rente + premie)
 • Aflossing aan het einde van de looptijd via bijeengespaard kapitaal
 • Volledige zekerheid ten aanzien van aflossing van de hypothecaire lening 

Voordelen

 • Renteaftrek is gedurende de volledige looptijd maximaal
 • De maandlasten zijn constant
 • Er is zekerheid dat op de einddatum de lening kan worden afgelost
 • Er is sprake van een zekere rentedempende werking 

Nadelen

 • U bent gedurende de looptijd gebonden aan één geldgever
 • U zich moet houden aan bepaalde fiscale voorwaarden