Skip to main content

Begeleiding echtscheiding

Een goed huwelijk kennen we allemaal, maar bestaat er zoiets als een goede echtscheiding of beëindiging van een samenwoonrelatie? Het antwoord is JA!!!
Bij een (echt)scheiding die goed geregeld is wordt het gezamenlijk opgebouwde vermogen zo eerlijk mogelijk verdeeld over u, uw ex-partner en uw kinderen en niet over de adviseurs en advocaten.

Wij begeleiden u graag bij die rechtvaardige verdeling. Maar ook bij het beantwoorden van de vele vragen die zich hierbij aandienen zoals: wat moet er allemaal geregeld worden? Waar moeten we beginnen? Wie kan ons hierbij helpen? Hoe ziet het traject eruit? Hoe lang duurt het voordat we gescheiden zijn? Maar ook als u steun zoekt bij het vaststellen van uw eigen rechten bij een geschil rond de echtscheiding of beëindiging van een samenwoonrelatie bent u bij ons aan het juiste adres.

 

Optredend als financieel deskundige en als NMI opgeleid mediator hebben wij ruime ervaring opgedaan in het beantwoorden van die vele vragen en het maken van een rechtvaardige opstelling en verdeling van het gezamenlijk vermogen. 

Wij informeren u over uw persoonlijke rechten en de fiscale consequenties en mogelijkheden rond de echtscheiding en bereiden de stukken op uw verzoek zo ver voor dat uw advocaat ze eenvoudig kan verwerken in het echtscheidingsconvenant en indien nodig het vonnis kan aanvragen.

In aansluiting op de echtscheiding beëindiging begeleiden wij u graag bij het verzelfstandigen van het eigendomsrecht op de eigen woning en de omzetting van hypotheekverplichtingen op de overnemende partner. Vanuit onze contacten bij verzekeraars, pensioenfondsen en door ons netwerk van taxateurs, advocaten en andere deskundigen zijn wij in staat tot een snelle en adequate afwikkeling te komen.

De gemiddelde echtscheiding kost tussen de € 5.000 en € 10.000 aan advocaatkosten. Bent u nog in gesprek met uw partner en wenst u de echtscheiding voor beide partijen zo rechtvaardig mogelijk te doen?
Dan zijn wij met uw hulp in staat deze kosten tot een fractie terug te brengen. U kunt sneller afspraken maken, waardoor de scheiding minder lang hoeft te duren. Bovendien voorkomt het dat u onnodig tegenover elkaar komt te staan. Dit is vooral van belang als u kinderen heeft. Als het u lukt de scheiding in goed overleg te regelen, dan geeft dit een goed uitgangspunt voor de toekomst. U blijft immers samen ouders van uw kinderen!

Neem voor meer informatie over financiële bemiddeling bij echtscheiding contact met ons op. Wij lichten de mogelijkheden graag in een persoonlijk gesprek toe.